Mooie wetenschappelijke erkenning in België voor de innovatie in de strijd tegen kanker met immunotherapie: de prestigieuze Galenusprijs 2015 huldigt MSD voor zijn pembrolizumab molecule

Aan de vooravond van de internationale maand voor de sensibilisatie van immunotherapie bij kanker, werd de Galenusprijs - die jaarlijks een innovatief geneesmiddel beloont - toegekend aan Merck Sharp and Dohme (MSD) voor zijn innovatieve molecule pembrolizumab, een nieuwe immunotherapeutische behandeling tegen kanker. Deze anti-PD1 ("programmed death receptor-1") is nu in België beschikbaar voor de behandeling van geavanceerd melanoom en beschikt ook reeds over  veelbelovende resultaten in andere types van kanker. MSD heeft deze prestigieuze prijs samen met het farmaceutische bedrijf Bristol-Myers Squibb (BMS) ontvangen, waardoor de immunotherapie nu echt beschouwd wordt als een nieuwe revolutie in de oncologie sinds de opkomst van de chemotherapie in de jaren '70.

Patricia Massetti, Managing Director MSD België en Luxemburg, is heel vereerd: "Het is met grote trots dat we vandaag deze prijs in ontvangst nemen. Het is een erkenning voor onze molecule, maar vooral ook voor al het werk van de afgelopen jaren. Werk van onze onderzoekers die nu deze belangrijke doorbraak in de strijd tegen kanker hebben bereikt. Pembrolizumab heeft zijn doeltreffendheid bewezen bij metastatisch melanoom, waarbij hij nu in België ook terugbetaald wordt. Daarnaast hebben we voor pembrolizumab wereldwijd een sterk en uitgebreid programma aan klinische studies voor andere types kanker. De zeer bemoedigende resultaten van deze studies motiveren ons om het dagelijkse leven van de patiënt altijd te blijven verbeteren.”

 

 

 

Over de Galenusprijs[1]

De Galenusprijs is een van de meest prestigieuze onderscheidingen in de farmaceutische en biochemische industrie. Het beloont onderzoek en medische en wetenschappelijke innovatie. Het beloont niet alleen veelbelovend fundamenteel onderzoek, maar ook het meest innovatieve geneesmiddel voor menselijk gebruik van het voorbije jaar.

Over pembrolizumab [2]

Pembrolizumab is een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam dat de interactie tussen PD-1 en zijn liganden, PD-L1 en PD-L2, blokkeert. Door binding aan de PD-1-receptor en blokkering van de interactie met de receptorliganden, verhindert pembrolizumab de PD-1-signaalgemedieerde remming van de immuunrespons, in het bijzonder de antitumor-immuunrespons. Pembrolizumab heeft op 21 juli 2015 de goedkeuring gekregen van de Europese Commissie[3] voor het product op de Europese markt te brengen. Het geneesmiddel wordt intraveneus toegediend gedurende 30 minuten om de drie weken, in een dosis van 2 mg/kg. Meer dan 40 landen hebben pembrolizumab nu goedgekeurd voor de behandeling van gevorderd melanoom. MSD leidt een breed en snelgroeiend klinisch ontwikkelingsprogramma[4] met meer dan 250 klinische studies – voor meer dan 30 tumortypes en met meer dan 16.000 patiënten – zowel als monotherapie als in combinatie met andere behandelingen.

Over MSD

MSD is een wereldleider op vlak van gezondheidszorg die innovatieve geneesmiddelen op voorschrift, vaccins, biologische behandelingen en diergeneeskundige producten levert om de gezondheid en het welzijn van mens en dier te verbeteren. Wij werken nauw samen met onze klanten in meer dan 140 landen om patiënten de best mogelijke, medische oplossingen aan te bieden.

Ons bedrijf is in de VS en Canada bekend onder de naam Merck en MSD in de andere landen.  In België en het Groot Hertogdom Luxemburg is MSD één van de belangrijkste spelers op het vlak van medische innovatie met een breed scala aan activiteiten: onderzoek, productie en commercialisering.

Voor meer info, bezoek www.msd-belgium.be.

 

Voor perscontact of interviewaanvragen :

PRIDE

Margot Chapelle – margot.chapelle@pr-ide.be - 0477 26 20 78

Joachim Deman – joachim.deman@pr-ide.be - 0477 65 63 09

 

 

 

Toekomstgerichte verklaring

Dit persbericht bevat ‘toekomstgerichte verklaringen’ binnen de betekenis van de veiligehavenbepalingen van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige overtuigingen en verwachtingen van het management van MSD en houden belangrijke risico’s en onzekerheden in. Met betrekking tot producten in het ontwikkelingstraject kan niet worden gegarandeerd dat de noodzakelijke reglementaire goedkeuring voor de producten zal worden verleend of dat de producten commercieel succes zullen oogsten. Als de onderliggende veronderstellingen onjuist blijken te zijn of als er zich risico’s of onzekerheden voordoen, kunnen de feitelijke resultaten wezenlijk afwijken van diegene vooropgesteld in de toekomstgerichte verklaringen.

Tot de risico’s en onzekerheden behoren, zonder beperking, algemene omstandigheden binnen de bedrijfstak en de concurrentie, algemene economische factoren met inbegrip van schommelingen van rentevoeten en wisselkoersen, de gevolgen van regulering van de farmaceutische industrie en de gezondheidszorgwetgeving in de Verenigde Staten en op internationaal vlak, mondiale trends i.v.m. de beheersing van de gezondheidszorgkosten, technologische vooruitgang, nieuwe producten en octrooien van concurrenten, uitdagingen inherent aan de ontwikkeling van nieuwe producten waaronder het verkrijgen van de goedkeuring van overheidsinstanties, het vermogen van MSD om toekomstige marktomstandigheden nauwkeurig te voorspellen, problemen of vertragingen bij de productie, financiële instabiliteit van internationale economieën en soeverein risico, afhankelijkheid van de doeltreffendheid van de octrooien van Merck en andere vormen van bescherming voor innovatieve producten, en blootstelling aan procesvoering, waaronder procesvoering over octrooien, en/of maatregelen van de regelgevende instanties.

MSD heeft geen enkele verplichting om toekomstgerichte verklaringen in het openbaar bij te werken, ongeacht of dit het gevolg is van nieuwe informatie, toekomstige voorvallen of andere oorzaken. Bijkomende factoren die ertoe kunnen leiden dat de resultaten wezenlijk verschillen van wat beschreven wordt in de toekomstgerichte verklaringen, staan in het Jaarrapport 2014 van MSD/Merck op Formulier 10-K en andere dossiers van het bedrijf bij de Securities and Exchange Commission (SEC) (Amerikaanse toezichthouder van de effectenbeurzen), die beschikbaar zijn op de website van de SEC (www.sec.gov).

 

 

 

[1] http://www.prixgalien.com/fr/01/presentation.htm, accessed on 24/05/2015

[2] SmPC pembrolizumab, 02/2015 (www.e-compendium.be, accessed on 24/05/2015)

[3] European Medicines Agency: Pembrolizumab

(http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003820/human_med_001886.jsp&mid=WC0b01ac058001d124 ; accessed on 15/04/2016)

[4] http://keynoteclinicaltrials.com/trials accessed on 24/05/2016

Contacteer ons
Over Immunotherapie

Over MSD

Inventing for Life is reeds meer dan een eeuw het credo van MSD. Als toonaangevend wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf ontwikkelt MSD innovatieve geneesmiddelen en vaccins voor de meest uitdagende ziekten ter wereld. MSD is de handelsnaam van Merck & Co., Inc., met hoofdkantoor in Kenilworth, NJ, USA. Onze geneesmiddelen op voorschrift, vaccins, biologische therapieën en diergeneesmiddelen, beschikbaar in meer dan 140 landen, bieden innovatieve gezondheidsoplossingen. We zetten ook in om de toegang tot gezondheidszorg te vergroten door middel van ons breed innovatiebeleid, onze programma’s en samenwerkingsverbanden. Meer dan ooit heeft MSD vandaag een voortrekkersrol in de preventie en behandeling van ziekten die mensen en gemeenschappen over de hele wereld bedreigen. Kanker, cardio-metabole aandoeningen, de ziekte van Alzheimer, infectieziekten zoals HIV en Ebola, alsook de aanpak van belangrijke dierenziekten behoren tot onze topprioriteiten.

Voor meer informatie, surf naar www.msd-belgium.com