Het Federaal Parlement ondersteunt de revolutie van de immunotherapie in de strijd tegen kanker in België: de resolutie voor immunotherapie ter bestrijding van kanker in België is definitief goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

De Belgische politici steunen de belangrijke therapeutische innovaties: de resolutie omtrent het bevorderen van de toegang tot immunotherapie, een nieuwe revolutionaire behandeling in de strijd tegen kanker, in België is in de Kamer van Volksvertegenwoordigers gestemd en goedgekeurd in plenaire zitting.

Een drietal weken geleden, op drie mei, werd het voorstel tot resolutie in verband met immunotherapie ter bestrijding van kanker in België gestemd in de Commissie voor de Volksgezondheid. Dit voorstel  kwam er op initiatief van Jan Vercammen (N-VA) en Ine Somers (Open Vld), naar aanleiding van de Ronde Tafel over immunotherapie in juli 2015. Eind vorige week werd de resolutie definitief goedgekeurd in de plenaire zitting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van het Federaal Parlement. Deze goedkeuring is alweer een grote stap voorwaarts voor de Belgische kankerpatiënt.

Immunotherapie, een revolutie in kankerbehandeling

De nieuwe behandelingsmethode tegen kanker, immunotherapie, is gericht op het activeren van het menselijk immuunsysteem. Professor Neyns, hoofd van de dienst medische oncologie aan het UZ Brussel, verklaart: “Chemotherapie had bijvoorbeeld als doel om de tumor te vernietigen, daar waar immunotherapie het eigen immuunsysteem stimuleert zodat het zijn initiële taak terug uitvoert: de tumorcel aanvallen, zonder de gezonde cellen schade te berokkenen. Dit is een relatief nieuwe manier van kankerbestrijding. De immuno-oncologie heeft patiënten opnieuw hoop gegeven; het blijkt zeer doeltreffend tegen melanoom, maar kan ook tegen andere soorten kanker zeer actief zijn (oa. longkanker, nierkanker, blaaskanker, Hodgkin melanoom).”

Voorstel tot resolutie

Dr. Jan Vercammen (N-VA) en Mevr. Ine Somers (Open Vld) hebben samen met Dhr. Dirk Janssens (Open Vld) een voorstel tot resolutie opgesteld opdat immunotherapie zo goed mogelijk ondersteund kan worden in België en dat zijn potentieel maximaal wordt gebruikt. De resolutie plaatst immunotherapie in zijn wetenschappelijke context en vraagt de federale regering om actie te ondernemen voor een aantal kwesties in verband met wetenschappelijk onderzoek, vlotte toegang tot de therapieën voor patiënten, de opleiding van medisch personeel en de re-integratie van patiënten op de werkvloer. Jan Vercammen legt uit: “Specifiek hebben we ten eerste aangehaald dat één op de drie Belgen in zijn leven met kanker te maken krijgt, zorgwekkend veel dus. In geval van melanoom en longkanker gaat dit gepaard met heel beperkte overlevingskansen bij de klassieke behandelingen. Maar in klinische studies zijn voor immunotherapie bij deze twee types reeds goede resultaten behaald. We moeten tevens benadrukken dat deze nieuwe behandeling ook doeltreffende resultaten toont bij andere types kanker.”

Ine Somers voegde hieraan toe: “Daarom hebben we in ons voorstel tot resolutie duidelijk aangehaald wat we verwachten van de federale regering. Namelijk om te blijven investeren in het onderzoek naar kanker en meer specifiek het onderzoek naar de mogelijkheden binnen immunotherapie, zodat deze behandeling ook bij andere types kanker kan worden bestudeerd. De overheid heeft deze behandeling recentelijk beschikbaar gesteld voor patiënten met geavanceerd melanoom. Daarnaast moet ook de toegang tot deze nieuwe behandeling verzekerd worden waar er positieve resultaten behaald zijn, zeker voor degenen die echt in duidelijk levensgevaar zijn. We hebben ook aangegeven dat duidelijke communicatie nodig is over de mogelijkheden, risico’s en bijwerkingen, zowel naar de patiënt als naar de zorgverstrekkers. Ten slotte vroegen we ook om de tewerkstelling te onderhouden en de re-integratie op de werkvloer te verbeteren voor patiënten die een immunotherapie behandeling ondergaan, hier zijn de medische bijwerkingen namelijk minder zwaar dan bij de klassieke behandelingen.”

Goedkeuring in plenaire zitting

Het voorstel tot resolutie dat voorgelegd werd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers van het Federaal Parlement, is nu ook gestemd en zo officieel goedgekeurd. Een goede zaak voor de toekomst van de immuno-oncologie en als dusdanig voor de strijd tegen kanker, een strijd waar onderzoek de laatste jaren een aantal grote overwinningen heeft behaald. Professor Neyns concludeert: “Nu ook de politici de wetenschappelijke ontwikkelingen ondersteunen, hopen we een voldoende breed draagvlak te hebben om verder te gaan in het onderzoek naar de mogelijkheden van immunotherapie. Dit is wederom een grote stap voorwaarts in de strijd tegen kanker en vooral een nieuwe hoop voor de Belgische kankerpatiënt.”

Contacteer ons
Over Immunotherapie

Over MSD

Inventing for Life is reeds meer dan een eeuw het credo van MSD. Als toonaangevend wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf ontwikkelt MSD innovatieve geneesmiddelen en vaccins voor de meest uitdagende ziekten ter wereld. MSD is de handelsnaam van Merck & Co., Inc., met hoofdkantoor in Kenilworth, NJ, USA. Onze geneesmiddelen op voorschrift, vaccins, biologische therapieën en diergeneesmiddelen, beschikbaar in meer dan 140 landen, bieden innovatieve gezondheidsoplossingen. We zetten ook in om de toegang tot gezondheidszorg te vergroten door middel van ons breed innovatiebeleid, onze programma’s en samenwerkingsverbanden. Meer dan ooit heeft MSD vandaag een voortrekkersrol in de preventie en behandeling van ziekten die mensen en gemeenschappen over de hele wereld bedreigen. Kanker, cardio-metabole aandoeningen, de ziekte van Alzheimer, infectieziekten zoals HIV en Ebola, alsook de aanpak van belangrijke dierenziekten behoren tot onze topprioriteiten.

Voor meer informatie, surf naar www.msd-belgium.com