23 mei, Werelddag van melanoom

Immunotherapie verandert de prognose van melanoom

Dinsdag 22 mei 2018 — Melanoom is 5e meest voorkomende kanker in België

Nieuwe immunotherapieën doen overlevingskansen van patiënten met gevorderd melanoom fors toenemen

Melanoom, de meest agressieve huidkanker, neemt voortdurend toe in België, met ruim 2500 gevallen per jaar, ondanks de vele preventiecampagnes die waarschuwen voor te veel blootstelling aan UV-stralen – de grootste risicofactor. Naar schatting zal 1 op 5 personen tijdens zijn leven een vorm van huidkanker ontwikkelen. Gelukkig wordt de diagnose meestal in een vroeg stadium gesteld en kan melanoom met chirurgie worden genezen. Ondanks alles zijn in 2013 ongeveer 400 patiënten aan huidkanker overleden. Dat sterftecijfer is grotendeels te wijten aan melanoom.(2) Wanneer die kanker metastasen vormt en een chirurgische ingreep niet meer mogelijk is, boden de traditionele behandelingen tot voor kort weinig hoop. Vóór immunotherapie was de algemene levensverwachting 6 maanden en bedroeg de levensverwachting na 3 jaar amper 6%.

Melanoom is de eerste kanker geweest waarvoor immunotherapie is toegepast, een therapie die het immuunsysteem van de patiënt herstelt en ‘boost’. Ondertussen is immunotherapie bijna drie jaar toegankelijk en wordt sinds bijna 2 jaar terugbetaald door de Belgische ziekteverzekering voor patiënten met gevorderd melanoom. “De nieuwe resultaten van de klinische studies en behandelde patiënten overtreffen onze verwachtingen”, zegt Professor Neyns, medisch oncoloog aan het UZ Brussel. “Uit de studie blijkt dat bij meer dan 40% van de patiënten de tumor krimpt of volledig verdwijnt na het starten van de behandeling en niet minder dan 50% van de patiënten is 3 jaar na de start van hun immunotherapie nog in leven. Opmerkelijk is ook dat, bij een stopzetting van de behandeling bij patiënten waar de ziekte uitstekend heeft gereageerd, 97% onder hen niet hervalt in het daaropvolgende jaar.5

Professor Neyns: “Ik maak dezelfde positieve balans op in ons centrum, UZ Brussel. Uit onze analyses van de kankergevallen blijkt een algemeen overlevingspercentage van 45% na drie jaar, wat heel opmerkelijk is. Beter nog, bij de groep die meteen de beste formule van immunotherapie kreeg, zonder eerst een andere behandeling te hebben ontvangen, bedraagt dat cijfer bijna 70%. Een absoluut uitzonderlijk cijfer. Pas sinds enkele jaren kunnen wij, oncologen, dankzij immunotherapie patiënten met de diagnose gevorderd melanoom2 een antwoord en echt hoop bieden. Meer nog, deze therapie wordt over het algemeen goed verdragen door onze patiënten. Ik kan dus alleen maar toejuichen dat onze Minister van Volksgezondheid beslist heeft deze revolutionaire therapie snel toegankelijk te maken voor toekomstige indicaties.”

Voor pers- en interviewaanvragen met Professor Neyns kunt u terecht bij:

Aurélie Coeckelbergh – aurelie.coeckelbergh@pr-ide.be – +32 479 261 613

-----------------------------------------------------------------

1) Belgian Cancer Registry. Cijfers over kanker 2015. Beschikbaar op http://www.kankerregister.org/Cijfers_over_kanker, 18/05/2018
2) Gevorderd melanoom van inoperabel stadium III of IV
3) Belgian Cancer Registry. Cancer Fact Sheet, malignant melanoma 2015. Beschikbaar op http://www.kankerregister.org/media/docs/CancerFactSheets/Cancer_Fact_Sheet_MalignantMelanoma_2015.pdf 18/05/2018
4) Stichting tegen kanker. Aantal huidkankers neemt schrikbarend toe. beschikbaar op https://www.kanker.be/kankerpreventie/slimmer-de-zon/gevaren-uv/aantal-huidkankers-neemt-schrikbarend-toe 18/05/2018 5) Laurine Sacré, et al. Diagnostic et traitement du mélanome. Peau’se Dermatologique 2016.
6) Schachter j, Ribas A, et al. Pembrolizumab versus ipilimumab for advanced melanoma: final overall survival results of a multicentre, randomised, open-label phase 3 study (Keynote-006). Lancet 2017.
7) Jansen, Y. J., E. A. Rozeman, et al. (2018). "SMR Congress 2017 abstracts." Pigment Cell & Melanoma Research 31(1): 125- 230
8) Robert, C., A. Ribas, et al. (2017). "Durable Complete Response After Discontinuation of Pembrolizumab in Patients With Metastatic Melanoma." J Clin Oncol: JCO2017756270.

Over Immunotherapie

Over MSD

Inventing for Life is reeds meer dan een eeuw het credo van MSD. Als toonaangevend wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf ontwikkelt MSD innovatieve geneesmiddelen en vaccins voor de meest uitdagende ziekten ter wereld. MSD is de handelsnaam van Merck & Co., Inc., met hoofdkantoor in Kenilworth, NJ, USA. Onze geneesmiddelen op voorschrift, vaccins, biologische therapieën en diergeneesmiddelen, beschikbaar in meer dan 140 landen, bieden innovatieve gezondheidsoplossingen. We zetten ook in om de toegang tot gezondheidszorg te vergroten door middel van ons breed innovatiebeleid, onze programma’s en samenwerkingsverbanden. Meer dan ooit heeft MSD vandaag een voortrekkersrol in de preventie en behandeling van ziekten die mensen en gemeenschappen over de hele wereld bedreigen. Kanker, cardio-metabole aandoeningen, de ziekte van Alzheimer, infectieziekten zoals HIV en Ebola, alsook de aanpak van belangrijke dierenziekten behoren tot onze topprioriteiten.

Voor meer informatie, surf naar www.msd-belgium.com